> ERP

K2 Portfolio

3+1 ERP ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ
17 Feb 2016

3+1 ERP ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ

3+1 ERP οφέλη για τις ΜμΕ!

Φαντάζομαι πως έχετε ακούσει -παραπάνω από μια φορά- πως μια ERP λύση απευθύνεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αλήθεια, ποιος χρειάζεται ένα πληροφοριακό σύστημα που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις οργανωτικές διαδικασίες και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, επιτρέποντάς της να εκμεταλλευτεί πλήρως τη δυναμική και τους διαθέσιμους πόρους, να κερδίσει από τον περιορισμό του κόστους και να ενισχύσει την παραγωγικότητα της; Σίγουρα μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ)!

Μάλιστα, τα ERP συστήματα θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για όσες ΜμΕ έχουν την ανάγκη εξορθολογισμού των λειτουργιών τους και βελτίωσης της κατανομής των πόρων τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Mint Jutras, με τίτλο “2015 Enterprise Solution Study” (pdf), οι ιδιοκτήτες ΜμΕ που χρησιμοποιούν ERP λύσεις, σταθμίζουν ως πιο σημαντικό στοιχείο την προσθήκη ευφυΐας έναντι οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. Κι αυτό, καθώς τους βοηθά να αντιληφθούν ποιες λειτουργίες είναι αποδοτικές και να διαχειριστούν καλύτερα το σύνολο των διαδικασιών τους, διευκολύνοντας τόσο τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όσο και την ορθότερη κατανομή πόρων.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Ένα ERP σύστημα ενοποιεί και αυτοματοποιεί τη διαδικασία αρχειοθέτησης και παρουσίασης μίας σειράς λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού παραγωγής, της διαχείρισης αποθεμάτων, του marketing, των πωλήσεων, των πληρωμών κα. Μέσω του ERP, οι ΜμΕ μπορούν και διαχειρίζονται το σύνολο των δραστηριοτήτων τους μέσα από ένα και μοναδικό πληροφοριακό σύστημα.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων στις ημέρες μας αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα των επιχειρήσεων. Πόσο μάλλον, όταν αυτές διακρίνονται από περιορισμένους πόρους και μεγέθη. Το ERP σύστημα τους επιτρέπει να αυτοματοποιήσουν μια σειρά από εργασίες, να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη διαχείριση δεδομένων και να εξαλείψουν περιττές ενέργειες και λειτουργίες. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Kellogg School of Management στο Πανεπιστήμιο του Northwestern (pdf), η θετική επίδραση στον τομέα της παραγωγικότητας -από μόνη της- δικαιολογεί απολύτως το κόστος της εγκατάστασης ενός ERP συστήματος!

Μείωση των λειτουργικών δαπανών

Αναζητούσατε πάντοτε τρόπο να μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα και δη σε σημαντικό βαθμό και δεν τον βρίσκατε; Να είστε σίγουροι πως ένα ERP σύστημα θα σας τον υποδείξει! Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων (μέσω της αυτοματοποίησης πολύπλοκων, χρονοβόρων και απαιτητικών εργασιών), καθώς και στην ενίσχυση της συνολικής λειτουργικής ευφυΐας που προσφέρει ένα ERP σύστημα. Αποτέλεσμα; Οι ΜμΕ να είναι σε θέση να ανακατανείμουν χρήματα για ενέργειες και δράσεις που θα τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

Προηγμένη επιχειρηματική γνώση

Δίχως άλλο, ένα ERP σύστημα παρέχει σε μια ΜμΕ αξιόπιστα και άμεσα επεξεργάσιμα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν πλήρως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτήν τη λογική, πολύτιμα στοιχεία μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω προκειμένου μια επιχείρηση να αντιληφθεί τις επικρατούσες τάσεις και συνήθειες εκ μέρους των πελατών της, και εν συνεχεία, να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης.

Επιγραμματικά, τα ERP συστήματα μπορούν να βοηθήσουν σε αποφασιστικό βαθμό τις ΜμΕ ώστε να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους ευφυίας, την εν γένει λειτουργία τους, την αποδοτικότητα των υπαλλήλων τους, καθώς και να περιορίσουν δραστικά τα λειτουργικά τους κόστη. Όλα δε, συντείνουν στην «καλύτερη εικόνα» μιας επιχείρησης τόσο προς την αγορά που δραστηριοποιείται, όσο και προς τους πελάτες που εξυπηρετεί!

Πηγή : softone

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ERP;
16 Feb 2016

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ERP;

 

Η απάντηση για το αν χρειάζεται μια επιχείρηση να αλλάξει το υπάρχον σύστημα ERP με ένα καινούριο, κρύβεται στα οφέλη που θα προσφέρει το καινούριο σύστημα στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στη βελτίωση που θα επιφέρει στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

 

Βασικό στοιχείο για την ανανέωση ή όχι του υφιστάμενου ERP είναι το κατά πόσο σημαντικές εταιρικές διαδικασίες παραμένουν εκτός κεντρικού συστήματος σε «χειρόγραφα», υποσυστήματα τύπου Excel ή emails. Για παράδειγμα, διαδικασίες που αφορούν στις εμπορικές και πιστωτικές πολιτικές, στον πιστωτικό έλεγχο, στο cash flow, στην οργάνωση πληρωμών & εισπράξεων, στις κοστολογήσεις κ.λπ.

Ένα σύγχρονο ERP πρέπει όχι μόνο να ενσωματώνει όλες τις σημαντικές διαδικασίες, αλλά να προτείνει και έτοιμες βέλτιστες πρακτικές για την άμεση υιοθέτησή τους από την επιχείρηση. Έχουμε εγκαταλείψει, πλέον, την εποχή όπου τα συστήματα ERP απλώς προσφέρουν τη δυνατότητα να καλύψουν κάποιες εταιρικές διαδικασίες, μέσω παραμετροποίησης ή προσθετικής ανάπτυξης, καθώς συντηρούνται δύσκολα ή και καθόλου. Τα σύγχρονα συστήματα ενσωματώνουν την πολύχρονη εμπειρία τους και εξελίσσουν τις σύγχρονες και πετυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές, τις οποίες οι επιχειρήσεις με την σειρά τους μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ή να τροποποιήσουν, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή ενός σύγχρονου συστήματος ERP έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικά και αφορούν:

Στην αξιοπιστία του τεχνολογικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που διαθέτει και τις διαρκείς επενδύσεις που πραγματοποιεί για την εξέλιξη του λογισμικού που προσφέρει. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένα σύστημα ERP θα πρέπει να είναι σύγχρονη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, παρατηρείται ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το cloud ERP. Έτσι, κάθε ERP θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε υποδομή cloud παρέχει τις προδιαγραφές που το σύστημα απαιτεί και, βέβαια, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (και όχι των παλαιότερων υποδομών Remote Desktop). Η παραπάνω δυνατότητα απαιτείται, ασχέτως εάν το σύστημα παρέχεται με τη μορφή αγοράς αδειών χρήσης (licence) ή ως υπηρεσία (SaaS).

Στις δυνατότητες του συστήματος ERP και των υποσυστημάτων του, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν αναλυτικά και οι ενσωματωμένες προτάσεις βέλτιστων πρακτικών για όλες τις σημαντικές εταιρικές διαδικασίες. Από τις προτάσεις αυτές το όφελος του πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επωφελείται από νέες ιδέες για την εξέλιξη της επιχείρησης, μπορεί να τις υλοποιήσει με ασφάλεια και ταχύτητα, αλλά και να αποδώσει γρηγορότερα η επένδυση που πραγματοποιεί.

Μια σημαντική εξέλιξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των συστημάτων ERP θα μπορούσε να περιγραφεί με τη λέξη «εξωστρέφεια». Ένα σύγχρονο ERP ενσωματώνει, πλέον, ένα πλήρες σύστημα CRM, σε τέτοιο σημείο που δύσκολα μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός. Ειδικότερα, με τη ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών όπως το enterprise mobility, τα νέα ERP προσφέρουν δυνατότητες αμεσότητας διαχείρισης και πληροφόρησης, έχοντας μεταλλάξει σημαντικά την έννοια «γραφείο». Έτσι, ενώ τα συστήματα ERP ξεκίνησαν για να καλύψουν εσωτερικές ανάγκες των επιχειρήσεων (Λογιστήριο, Αποθήκες, Παραγωγή κ.λπ.), έχουν επεκταθεί, πλέον, και σε άλλες διαδικασίες όπως, για παράδειγμα, Οργάνωση Πωλήσεων & Ευκαιριών Πώλησης, Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Merchandising, Service, Marketing, M.I.S. & Αναλύσεις κ.λπ. Οι εξελιγμένες αυτές δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων ERP αποτελούν βασικό κριτήριο για την απόφαση να αλλάξει μια επιχείρηση το ERP σύστημά της.

Στην ύπαρξη αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης έργων ERP σε αντίστοιχα έργα. Η εμπειρία στην αγορά είναι πολύ μεγάλη και τα έργα δύναται να δρομολογούνται από σίγουρες και καταγεγραμμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν το αποτέλεσμα. Η οργάνωση, η καταγραφή και η συνολική διαδικασία της υλοποίησης δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η εκάστοτε ομάδα υλοποίησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια μεθοδολογία που να εξασφαλίζει την ποιότητα της υλοποίησης, από την εκκίνηση έως την παράδοση του έργου, αλλά και να διευκολύνει την υποστήριξη, τη διαρκή βελτιστοποίηση και εξέλιξη της επιχείρησης.

Πηγή: Entersoft

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERP?
15 Feb 2016

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERP?

Τι είναι στην πραγματικότητα το ERP;

Ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας αναλαμβάνουμε την πλήρη μηχανοργάνωση και μηχανογράφησή της. Σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες από την αρχή μέχρι το πέρας υλοποίησης του έργου και σας δίνουμε ολοκληρωμένη λύση ERP που θα ενισχύσει  το ανταγωνιστικό σας  πλεονέκτημα. Με όπλα μας την πλήρη εξειδίκευση, την μεγάλη εμπειρία και την προηγμένη τεχνογνωσία εγγυόμαστε αποτελεσματικές λύσεις στα μέτρα της δικής σας επιχείρησης 

Τι σημαίνει ERP; Μπορεί να λύσει τα επιχειρηματικά σας προβλήματα; Είναι το λογισμικό ή οι υπηρεσίες που θα προσδώσουν σε μία επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται; 

Για απαντήσεις στα παραπάνω, και όχι, μόνο ερωτήματα διαβάστε το παρακάτω άρθρο που αποτελεί οδηγό προς ναυτιλλόμενους στον κόσμο του ERP.

 

Το ERP και η σύγχρονη επιχείρηση

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις διαπιστώνοντας τις  ραγδαίες  εξελίξεις  στις  καθημερινές επιχειρησιακές  διαδικασίες καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που ξεκινούν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και καταλήγουν στην εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής.

Ο στόχος που τίθεται λοιπόν είναι να  μπορούν τα στελέχη να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να συνδέουν το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης σε μία ολοκληρωμένη  ενότητα,  δημιουργώντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τις  προϋποθέσεις  που  θα συμβάλλουν  καθοριστικά  στην  εξελικτική  πορεία  και  στην  ενίσχυση  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού. Ο λόγος είναι ότι παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες και τρόπο επικοινωνίας των στελεχών στην ίδια γλώσσα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  να  ανταποκριθούν  άμεσα  και  δυναμικά  στις  σύγχρονες προκλήσεις και να θωρακίσουν τις λειτουργίες τους.

Τι είναι ERP;

ERP είναι τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning που μεταφραζόμενες σημαίνουν: Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού. Άρα τα ERP δεν είναι λογισµικό, υπάρχει όμως λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να υποστηρίξει αυτόν τον σχεδιασµό. Λειτουργεί ως ένα είδος κεντρικού νευρικού συστήματος για την εταιρία. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την κατάσταση και τη δραστηριότητα των διαφόρων τμημάτων του σώματος της επιχείρησης και μεταφέρει τις πληροφορίες σε τμήματα άλλων περιοχών που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αποδοτικά. Οι πληροφορίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο από τους χρήστες και είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω του δικτύου ανά πάσα στιγμή.

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τον κύριο στόχο του ERP σε μία γραμμή, θα λέγαμε ότι στόχος του είναι να κάνει μία επιχείρηση να λειτουργεί, σε ένα διηνεκώς μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλύτερα από ποτέ.

Υπάρχει ανάγκη για ERP;

  • Μήπως στην επιχείρηση σας παρουσιάζεται ταχεία ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί;
  • Μήπως δεν μπορείτε να υπολογίσετε την ανακριβή οικονομική απόδοση της επιχείρησής σας;
  • Μήπως δεν γνωρίζετε το εργασιακό κόστος των διαδικασιών σας;
  • Μήπως οι απογραφές που κάνετε δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές παραγωγής;
  • Μήπως η απόδοση των υπαλλήλων σας μειώνεται επειδή καταναλώνουν πολύ χρόνο για να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα που αφορούν την εργασία τους;
  • Μήπως οι πελάτες σας έχουν προσδοκίες στις οποίες δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε;
  • Μήπως δεν καταφέρνετε να τηρήστε τις  προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης;
  • Μήπως δεν γνωρίζετε τη λειτουργική απόδοση της επιχείρησής σας;
  • Μήπως θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησής σας αλλά σας παρεμποδίζει το τρέχον σύστημα που έχετε;
  • Μήπως υπάρχει αδυναμία να προβλέψετε αλλά και να σχεδιάσετε τις απαιτήσεις της παραγωγής;

Αν τα παραπάνω «Μήπως» είναι καταστάσεις που σας απασχολούν, ήρθε η στιγμή να σκεφτείτε σοβαρά την υλοποίησης μίας λύσης ERP.

ERP ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
05 Feb 2016

ERP ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το ERP εξελίσσεταιΕσείς;

Η αγορά αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Οι πελάτες δέχονται μια σειρά από ερεθίσματα και αντιδρούν αναλόγως. Οι υπάλληλοι είναι «συνδεδεμένοι» και βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει. Οι επιχειρήσεις μετεξελίσσονται προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις νέες απαιτήσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι σαφές πως χρειάζεται πλέον ένα ERP νέας γενιάς, διαμορφωμένο στην κατάλληλη Cloud πλατφόρμα ώστε να είναι σε θέση να δέχεται, επεξεργάζεται και εξάγει τα κατάλληλα δεδομένα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μία πλήρη και ρεαλιστική εικόνα της αγοράς.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ευέλικτες, ευκίνητες, ευπροσάρμοστες και να μπορούν να υπολογίζουν σωστά την απόδοση της επένδυσής τους. Κι αυτό με όρους εβδομάδας και όχι τριμήνου ή έτους!

Πλέον, το ΙΤ δεν αρκεί απλά και μόνο να λειτουργεί με τους «παραδοσιακούς» ρυθμούς. Αντιθέτως, αποτελεί βασικό συστατικό της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής, την οποία υποστηρίζει σε δραστικό βαθμό. Οι παράγοντες της ταχύτητας και της ευελιξίας μιας επιχείρησης εξετάζονται όχι μόνο με το εάν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της, αλλά και με την ικανότητα της να υλοποιεί και να εφαρμόζει νέες λειτουργίες για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών. Φανταστείτε πως πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να εξυπηρετεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες της, έχοντας πλήρη εικόνα για τις ανάγκες και τα «θέλω» τους, εξαλείφοντας παράλληλα τυχόν εμπόδια ενδοεταιρικής επικοινωνίας.

Είτε πρόκειται για μια εφαρμογή ή μια διαδικασία ανά περίπτωση, είτε για τον πλήρη εξοπλισμό μιας επιχειρηματικής λειτουργίας, έφτασε η στιγμή που θα πρέπει να αντιληφθείτε πως υπάρχει ένας νέος και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης της μεταφοράς σας στο Cloud. Κι αυτό, με τον κατάλληλο ρυθμό, έχοντας εκ των προτέρων θέσει συγκεκριμένους στόχους, αλλά και με ξεκάθαρο προσδιορισμό της απόδοσης της επένδυσης για την επιχείρησή σας.

Μπορεί τα «παραδοσιακά» ERP συστήματα να κρατάνε… δέσμιες τις επιχειρήσεις, ωστόσο την ίδια στιγμή η αντικατάσταση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί χρόνο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Εάν στο μυαλό σας έρχεται η γνωστή ρήση «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», δε βρίσκετε και πολύ μακριά...

Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει φροντίσει να δώσει λύση και σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για τις παραμετροποιήσιμες εφαρμογές ERP που «τρέχουν» σε πλατφόρμες Cloud και εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εργαλεία για να επιλύουν ταχύτατα πιθανά προβλήματα και θέματα, όπως πχ οι διαδικασίες τιμολόγησης, η παροχή υπηρεσιών, η διαχείριση δαπανών, το quoting και η παραγγελιοληψία κοκ. Κι αυτό, δίχως να δημιουργούνται ζητήματα στις κύριες λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως το οικονομικό reporting ή η διαχείριση ταμειακών ροών. Αποτέλεσμα; Όσες εταιρείες υιοθετούν τη συγκεκριμένη λογική, επιλύουν τα ζητήματα τους και ταυτόχρονα, εντοπίζουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και κερδοφορίας. Το Cloud αν μη τι άλλο «ευνοεί» την επιτυχημένη λειτουργία όπως οι πωλήσεις, το marketing, το call center κ.ά. Πρόκειται δε για μια… ασφαλή προσέγγιση, καθώς οι επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό επιλύουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δίχως να δημιουργείται μια μίξη διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων, προϊόντων και εφαρμογών, που «γεννούν» νέα προβλήματα.

Δίχως αμφιβολία, η επιλογή πλατφόρμας αποτελεί κλειδί για να γίνει πραγματικότητα η στρατηγική της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της μεθοδικής υλοποίησης στόχων. Η νέα προσέγγιση απαιτεί την ύπαρξη μιας πλατφόρμας που θα παρέχει μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών υπηρεσιών. Για αυτό, όταν μια επιχείρηση μετακινεί ή αλλάζει εφαρμογές, διαδικασίες και λειτουργίες, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια και συνέπεια σε μια σειρά από τομείς, όπως η ασφάλεια και η «ιδιωτικότητα» των δεδομένων, το user interface, η ομαλή ροή των εργασιών, οι διαδικασίες δημιουργίας αναφορών, dashboards και analytics, η φορητότητα κ.ά.

Πληρώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, μια επιχείρηση θα υποστηρίξει με ασφάλεια τυχόν νέες διαδικασίες ή λειτουργίες που θα προστεθούν στην καθημερινότητα της. Γεγονός, που διευκολύνει την υλοποίηση νέων projects και επιχειρηματικών σχεδίων, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα κωλυσιεργούσαν ή και θα αναβάλλονταν εξαιτίας του υψηλού ρίσκου.

Πηγή: softone

TO CLOUD ERP KAI ΟΦΕΛΗ
12 Jan 2016

TO CLOUD ERP KAI ΟΦΕΛΗ

To Cloud ERP προσφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη

Οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς τρόπους και περισσότερη ευελιξία για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν.

Τα  ERP  έχουν  μειώσει  το  κόστος  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων,  έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Η απόκτηση ή αναβάθμιση σε ένα ERP νέας γενιάς συνεχίζει να αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις βασική επιδίωξη, με κύριο στόχο την κάλυψη των  συνεχώς  αυξανόμενων  και  μεταβαλλόμενων  αναγκών,  που  διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια, η επιλογή ενός Cloud ERP  αυξάνεται  με  ταχείς  ρυθμούς.  Σήμερα,  πλέον,  μπορούμε  να  επιβεβαιώσουμε, ότι η απόκτηση ή η μετάβαση σε Cloud ERP, μπορεί και πρέπει να αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή για πολλές επιχειρήσεις.

Η χρήση ενός Cloud ERP προσφέρει σημαντικά  και  μετρήσιμα  οφέλη  σε  χρόνο  και χρήμα. 

Οφέλη  κόστους:  Χρηματοδότηση  και  κόστος αρχικής επένδυσης. Για την υλοποίηση ενός ERP εγκατεστημένο σε εσωτερικές υποδομές απαιτείται μεγάλη αρχική επένδυση με κεφάλαια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  για  άλλες  δράσεις.  Το Cloud ERP σαν ”Software as a Service” επιτρέπει  την  ελαχιστοποίηση  της  αρχικής επένδυσης, καθώς το κόστος επιμερίζεται σε όλη τη διάρκεια χρήσης του ERP.

Υποδομές και εξοπλισμός. Δεν απαιτείται η προμήθεια εξοπλισμού υψηλού κόστους, αφού το Cloud ERP λειτουργεί σε υποδομές τρίτων. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ετήσια κόστη συντήρησης, αναβάθμισης και σε βάθος χρόνου αντικατάστασης, που συνοδεύουν τις επενδύσεις αυτές.

Βέλτιστο  κόστος  χρήσης  υποδομών.  Δεν απαιτούνται επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές,  οι  οποίες,  συνήθως,  εμπεριέχουν  και  προβλέψεις  για  κάλυψη  πιθανών  μελλοντικών  αναγκών.  Η  χρήση  και άρα το κόστος, μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες. Η επιχείρηση πληρώνει για αυτά που πραγματικά  απαιτούνται  και,  παράλληλα,  έχει τη δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του κόστους ανάλογα με τις ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από εποχικές ή λειτουργικές απαιτήσεις.

Επιχειρησιακά  πλεονεκτήματα:  Ευελιξία και  επεκτασιμότητα.  Η  χρήση  του  Cloud ERP επιτρέπει την άμεση προσαρμογή και επεκτασιμότητα, όποτε αυτό απαιτηθεί. Δεν υπάρχουν  περιορισμοί  από  εσωτερικές υποδομές,  επενδύσεις  εξοπλισμού,  λειτουργικά συστήματα ή βάσεις δεδομένων. Δεν  δημιουργούνται  δυσλειτουργίες  στην επιχείρηση, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών αναβάθμισης.

Αύξηση  της  παραγωγικότητας  του  ΙΤ.  Τα στελέχη του ΙΤ επικεντρώνονται στην καλύτερη  επιχειρηματική  αξιοποίηση  του  ERP και δεν απαιτείται να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο σε εργασίες συντήρησης, υποστήριξης λειτουργίας ή αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού.

Επιδόσεις  και  διαθεσιμότητα.  Το  Cloud ERP χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις υποδομές Cloud και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Διασφαλίζει πολύ υψηλότερο up time από αυτό που μπορεί να διασφαλίσει το ΙΤ.

Ασφάλεια  και  πρόσβαση.  Η  ασφάλεια ελέγχεται  από  τον  πάροχο.  Με  συνεχείς αναβαθμίσεις επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση  στους  πιστοποιημένους  χρήστες, ταυτόχρονα  διασφαλίζει  την  απρόσκοπτη λειτουργία  και  την  παροχή  σημαντικών υπηρεσιών, όπως το backup.

Πολλές  δυνατότητες  σε  διάφορες  λειτουργίες, όπως είναι οι απρόσκοπτες αναβαθμίσεις,  η  ταχύτητα  προσαρμογών  σε ειδικές  ανάγκες,  η  εύκολη  υλοποίηση mobile & B2B εφαρμογών κ.ά.

Τα οφέλη είναι πολλά, υπαρκτά και, το σημαντικότερο, μπορούν να είναι μετρήσιμα και άμεσα αποδοτικά. Αυτό, σε συνδυασμό με  τις  σημαντικές  επενδύσεις  που  πραγματοποιούνται  συνεχώς  από  τις  εταιρείες Πληροφορικής, δημιουργούν τις συνθήκες για  ακόμη  μεγαλύτερη  αποδοχή  του  και αυτό πιστοποιείται από όλες τις μελέτες διεθνών οργανισμών.

Οι  επιχειρήσεις  αναζητούν  διαρκώς  τρόπους και περισσότερη ευελιξία για τη βέλτιστη  αξιοποίηση  των  πόρων  που  διαθέτουν,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  αποτελεσματικά  στις  διαρκώς  μεταβαλλόμενες ανάγκες  της  αγοράς.  Το  Cloud  ERP  προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά και δίνει την ευκαιρία σε πολλές επιχειρήσεις να διευρύνουν τις επιλογές τους και να επωφεληθούν από τα ERP νέας γενιάς. 

 

Πηγή: Entersoft

 

 

 

Bottom Logo

Καθημερινά εργαζόμαστε συλλογικά για την εξυπηρέτηση σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τ: 210 9536067 - Μ: 697 5022235
Ε: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ασύρματη Παραγγελιοληψία, Αυτόματη Παραγγελία, Λογισμικό Παραγγελιοληψίας, Λογισμικό για εστιατόριο, asyrmath paraggeliolipsia, εξοπλισμος για καφετερια, εξοπλισμος εστιατοριου, αυτοματη παραγγελια για καφετερια, συτημα erp, συστημα διαχείρισης ξενοδοχειου, συστηματα αυτοματης παραγγελιοληψιας, advantages and disadvantages of erp ppt, ορεξις, orexys, twinsoft, twinsoft athens, kallithea, ασυρματη παραγγελιοληψια τιμες, αυτόματη παραγγελιοληψία, εξοπλισμός εστιατορίου μεταχειρισμένα, παραγγελιοληψία android, παραγγελιοληψία android free, παραγγελιοληψία ιphone, παραγγελιοληψία ipod, παραγγελιοληψία τιμες, παραγγελιοληψία μεταχειρισμενα, παραγγελιοληψία delivery, παραγγελιοληψια delivery, πλάνο κρατησεων ξενοδοχειου δωρεαν, πρόγραμμα, προγραμμα παραγγελιων free, προγραμμα παραγγελιων εστιατοριου, συστημα παραγγελιοληψιας, συστημα κρατησεων amadeus, συστημα παραγγελιοληψιας, συστημα παραγγελιοληψιας delivery, συστημα παραγγελιοληψιας μεταχειρισμενο, συστημα ποσειδων, συστημα κρατησεων ξενοδοχειων, συστήματα παραγγελιοληψίας, σύστημα παραγγελιοληψίας, συστηματα παραγγελιοληψιας,