> Υποστήριξη πελατών
Print this page
Υποστήριξη πελατών

Υποστήριξη πελατών

Ζητείται από εταιρεία πληροφορικής νέος για τη θέση υποστήριξης πελατών με:

-               βασικές γνώσεις λογιστικής

-               γνώσεις χρήσης Η/Υ

-               δίπλωμα οδήγησης μηχανής

για δημιουργική εργασία σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

Θα εκπαιδευτεί στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ERP με στόχο την υποστήριξη πελατών.

 

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθούν:

-               η εμπειρία σε συστήματα ERP / Εμπορικών εφαρμογών

-               η ύπαρξη μεταφορικού μέσου

-               η διάθεση για συνεχή μάθηση

-               η ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών

-               ο δυναμικός και εξωστρεφής χαρακτήρας

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-                 Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και συνεργασίας σε ομάδα

-                 Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα

-                 Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων

-                 Προσανατολισμό στο ποιοτικό αποτέλεσμα

Αποστολή βιογραφικού

    

I Would Like To Share it.