> Τεχνικός
Print this page
Τεχνικός

Τεχνικός

Ζητείται από εταιρεία πληροφορικής τεχνικός για:

-               υποστήριξη Η/Υ και δικτύων

-               εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού για Microsoft Server

-               εγκατάσταση και παραμετροποίηση Microsoft SQL SERVER

-               πιστοποιήσεις CNNA, CCNP, MCSA: SQL Server

-               δίπλωμα οδήγησης μηχανής

για δημιουργική εργασία σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

 

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθούν:

-               γνώση δυνατοτήτων Virtualization (Microsoft Hyper-V)

-               η εμπειρία σε συστήματα ERP / Εμπορικών εφαρμογών

-               η διάθεση για συνεχή μάθηση

-               η ύπαρξη μεταφορικού μέσου

-               η ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-                 Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και συνεργασίας σε ομάδα

-                 Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα

-                 Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων

-                 Προσανατολισμό στο ποιοτικό αποτέλεσμα

Αποστολή βιογραφικού

    

I Would Like To Share it.