> Προγραμματιστής
Print this page
Προγραμματιστής

Προγραμματιστής

Ζητείται από εταιρεία πληροφορικής νέος για θέση προγραμματιστή με γνώσεις σε:

-               Java, Javascript

-               SQL

-               Ανάπτυξη εφαρμογών για Android, iOS, και Windows Phone

για δημιουργική εργασία σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

 

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθούν:

-               προηγούμενη εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα

-               η εμπειρία σε συστήματα ERP / Εμπορικών εφαρμογών

-               η ύπαρξη μεταφορικού μέσου

-               η διάθεση για συνεχή μάθηση

-               η ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-           Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και συνεργασίας σε ομάδα

-           Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα

-           Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων

-           Προσανατολισμό στο ποιοτικό αποτέλεσμα

Αποστολή βιογραφικού

    

I Would Like To Share it.