> ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERP?
Print this page
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERP?
 • Created Date: 15 Feb 2016
 • Category: ERP
 • Rate us:
  (1 Vote)
 • SOFTWARE: SOFTONE
 • 4ERP: NEWS

Τι είναι στην πραγματικότητα το ERP;

Ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας αναλαμβάνουμε την πλήρη μηχανοργάνωση και μηχανογράφησή της. Σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες από την αρχή μέχρι το πέρας υλοποίησης του έργου και σας δίνουμε ολοκληρωμένη λύση ERP που θα ενισχύσει  το ανταγωνιστικό σας  πλεονέκτημα. Με όπλα μας την πλήρη εξειδίκευση, την μεγάλη εμπειρία και την προηγμένη τεχνογνωσία εγγυόμαστε αποτελεσματικές λύσεις στα μέτρα της δικής σας επιχείρησης 

Τι σημαίνει ERP; Μπορεί να λύσει τα επιχειρηματικά σας προβλήματα; Είναι το λογισμικό ή οι υπηρεσίες που θα προσδώσουν σε μία επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται; 

Για απαντήσεις στα παραπάνω, και όχι, μόνο ερωτήματα διαβάστε το παρακάτω άρθρο που αποτελεί οδηγό προς ναυτιλλόμενους στον κόσμο του ERP.

 

Το ERP και η σύγχρονη επιχείρηση

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις διαπιστώνοντας τις  ραγδαίες  εξελίξεις  στις  καθημερινές επιχειρησιακές  διαδικασίες καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που ξεκινούν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και καταλήγουν στην εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής.

Ο στόχος που τίθεται λοιπόν είναι να  μπορούν τα στελέχη να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να συνδέουν το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης σε μία ολοκληρωμένη  ενότητα,  δημιουργώντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τις  προϋποθέσεις  που  θα συμβάλλουν  καθοριστικά  στην  εξελικτική  πορεία  και  στην  ενίσχυση  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού. Ο λόγος είναι ότι παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες και τρόπο επικοινωνίας των στελεχών στην ίδια γλώσσα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  να  ανταποκριθούν  άμεσα  και  δυναμικά  στις  σύγχρονες προκλήσεις και να θωρακίσουν τις λειτουργίες τους.

Τι είναι ERP;

ERP είναι τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning που μεταφραζόμενες σημαίνουν: Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού. Άρα τα ERP δεν είναι λογισµικό, υπάρχει όμως λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να υποστηρίξει αυτόν τον σχεδιασµό. Λειτουργεί ως ένα είδος κεντρικού νευρικού συστήματος για την εταιρία. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την κατάσταση και τη δραστηριότητα των διαφόρων τμημάτων του σώματος της επιχείρησης και μεταφέρει τις πληροφορίες σε τμήματα άλλων περιοχών που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αποδοτικά. Οι πληροφορίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο από τους χρήστες και είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω του δικτύου ανά πάσα στιγμή.

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τον κύριο στόχο του ERP σε μία γραμμή, θα λέγαμε ότι στόχος του είναι να κάνει μία επιχείρηση να λειτουργεί, σε ένα διηνεκώς μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλύτερα από ποτέ.

Υπάρχει ανάγκη για ERP;

 • Μήπως στην επιχείρηση σας παρουσιάζεται ταχεία ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί;
 • Μήπως δεν μπορείτε να υπολογίσετε την ανακριβή οικονομική απόδοση της επιχείρησής σας;
 • Μήπως δεν γνωρίζετε το εργασιακό κόστος των διαδικασιών σας;
 • Μήπως οι απογραφές που κάνετε δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές παραγωγής;
 • Μήπως η απόδοση των υπαλλήλων σας μειώνεται επειδή καταναλώνουν πολύ χρόνο για να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα που αφορούν την εργασία τους;
 • Μήπως οι πελάτες σας έχουν προσδοκίες στις οποίες δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε;
 • Μήπως δεν καταφέρνετε να τηρήστε τις  προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης;
 • Μήπως δεν γνωρίζετε τη λειτουργική απόδοση της επιχείρησής σας;
 • Μήπως θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησής σας αλλά σας παρεμποδίζει το τρέχον σύστημα που έχετε;
 • Μήπως υπάρχει αδυναμία να προβλέψετε αλλά και να σχεδιάσετε τις απαιτήσεις της παραγωγής;

Αν τα παραπάνω «Μήπως» είναι καταστάσεις που σας απασχολούν, ήρθε η στιγμή να σκεφτείτε σοβαρά την υλοποίησης μίας λύσης ERP.

I Would Like To Share it.