4ERP

>

Ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας αναλαμβάνουμε την πλήρη μηχανοργάνωση και μηχανογράφησή της. Σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες από την αρχή μέχρι το πέρας υλοποίησης του έργου και σας δίνουμε ολοκληρωμένη λύση ERP που θα ενισχύσει  το ανταγωνιστικό σας  πλεονέκτημα. Με όπλα μας την πλήρη εξειδίκευση, την μεγάλη εμπειρία και την προηγμένη τεχνογνωσία εγγυόμαστε αποτελεσματικές λύσεις στα μέτρα της δικής σας επιχείρησης 

Τι σημαίνει ERP; Μπορεί να λύσει τα επιχειρηματικά σας προβλήματα; Είναι το λογισμικό ή οι υπηρεσίες που θα προσδώσουν σε μία επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται; 

Για απαντήσεις στα παραπάνω, και όχι, μόνο ερωτήματα διαβάστε το παρακάτω άρθρο που αποτελεί οδηγό προς ναυτιλλόμενους στον κόσμο του ERP.

 

Το ERP και η σύγχρονη επιχείρηση

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις διαπιστώνοντας τις  ραγδαίες  εξελίξεις  στις  καθημερινές επιχειρησιακές  διαδικασίες καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που ξεκινούν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και καταλήγουν στην εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της Πληροφορικής.

Ο στόχος που τίθεται λοιπόν είναι να  μπορούν τα στελέχη να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να συνδέουν το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης σε μία ολοκληρωμένη  ενότητα,  δημιουργώντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τις  προϋποθέσεις  που  θα συμβάλλουν  καθοριστικά  στην  εξελικτική  πορεία  και  στην  ενίσχυση  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού. Ο λόγος είναι ότι παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες και τρόπο επικοινωνίας των στελεχών στην ίδια γλώσσα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα  στις  επιχειρήσεις  να  ανταποκριθούν  άμεσα  και  δυναμικά  στις  σύγχρονες προκλήσεις και να θωρακίσουν τις λειτουργίες τους.

Τι είναι ERP;

ERP είναι τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning που μεταφραζόμενες σημαίνουν: Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού. Άρα τα ERP δεν είναι λογισµικό, υπάρχει όμως λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να υποστηρίξει αυτόν τον σχεδιασµό. Λειτουργεί ως ένα είδος κεντρικού νευρικού συστήματος για την εταιρία. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την κατάσταση και τη δραστηριότητα των διαφόρων τμημάτων του σώματος της επιχείρησης και μεταφέρει τις πληροφορίες σε τμήματα άλλων περιοχών που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αποδοτικά. Οι πληροφορίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο από τους χρήστες και είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω του δικτύου ανά πάσα στιγμή.

Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τον κύριο στόχο του ERP σε μία γραμμή, θα λέγαμε ότι στόχος του είναι να κάνει μία επιχείρηση να λειτουργεί, σε ένα διηνεκώς μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, καλύτερα από ποτέ.

Υπάρχει ανάγκη για ERP;

·             Μήπως στην επιχείρηση σας παρουσιάζεται ταχεία ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί;

·             Μήπως δεν μπορείτε να υπολογίσετε την ανακριβή οικονομική απόδοση της επιχείρησής σας;

·             Μήπως δεν γνωρίζετε το εργασιακό κόστος των διαδικασιών σας;

·             Μήπως οι απογραφές που κάνετε δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές παραγωγής;

·             Μήπως η απόδοση των υπαλλήλων σας μειώνεται επειδή καταναλώνουν πολύ χρόνο για να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα που αφορούν την εργασία τους;

·             Μήπως οι πελάτες σας έχουν προσδοκίες στις οποίες δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε;

·             Μήπως δεν καταφέρνετε να τηρήστε τις  προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης;

·             Μήπως δεν γνωρίζετε τη λειτουργική απόδοση της επιχείρησής σας;

·             Μήπως θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησής σας αλλά σας παρεμποδίζει το τρέχον σύστημα που έχετε;

·             Μήπως υπάρχει αδυναμία να προβλέψετε αλλά και να σχεδιάσετε τις απαιτήσεις της παραγωγής;

Αν τα παραπάνω «Μήπως» είναι καταστάσεις που σας απασχολούν, ήρθε η στιγμή να σκεφτείτε σοβαρά την υλοποίησης μίας λύσης ERP.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση ERP; 

 Μία επιχείρηση η οποία θα εφαρμόσει ένα ERP εισπράττει μία σειρά  πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

·             Επειδή χρησιμοποιείται ένα μόνο σύστημα μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της μηχανογραφικής υποστήριξης για την επιχείρηση.

·             Αξιοποιούνται ορθολογικότερα οι πόροι της επιχείρησης λόγω του καλύτερου προγραμματισμού.

·             Μειώνεται το συνολικό κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα αφού υπάρχει αποτελεσματικότερος συντονισμός του κυκλώματος ζήτησης, παραγωγής και προσφοράς.

·             Βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

·             Η επιχείρηση λειτουργεί σε ένα ολοκληρωμένο και ενοποιημένο περιβάλλον. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι συνδεδεμένοι με το πληροφοριακό σύστημα και μοιράζονται την πληροφόρηση άμεσα.

·             Συντονίζονται καλύτερα οι διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και ως εκ τούτου υπάρχει μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης και παράδοσης στον πελάτη. Σαν αποτέλεσμα έχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

·             Μειώνεται ο χρόνος παραγωγής αφού αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι νεκροί χρόνοι αλλά και η άσκοπη απασχόληση του προσωπικού (υπερωρίες). Αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. 

·             Ενοποιούνται όλες οι επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης (πωλήσεων, αγορών, προγραμματισμού και παρακολούθηση της παραγωγής, χρηματοοικονομικών, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων αλλά και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών) σε ένα μοναδικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η πολλαπλή εισαγωγή της ίδιας πληροφορίας σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα.

·             Τυποποιούνται οι βασικές εργασίες της επιχείρησης κι έτσι είναι εύκολο να τεκμηριωθούν, να επανασχεδιαστούν (ώστε να ανταποκρίνονται σε μεταβολές της αγοράς) αλλά και να ελεγχθούν κεντρικά. 

·             Τα στελέχη της διοίκησης αφού έχουν άμεση, σφαιρική, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Μπορούν με τον τρόπο αυτό να έχουν βελτιωμένη αποδοτικότητα και να λαμβάνουν ορθότερες αποφάσεις σε συντομότερο χρόνο αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

·             Βελτιώνονται οι χρόνοι παράδοσης, η εξυπηρέτηση των πελατών, η ανταπόκριση στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και ως εκ τούτου η εικόνα της επιχείρησης.

·             Αυξάνεται η ταχύτητα και η ποιότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών μονάδων της επιχείρησης. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. 

·             Προσφέρεται η δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχείρησης με την είσοδο σε νέες αγορές, το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων προϊόντων αλλά και την προσφορά νέων υπηρεσιών.

·             Επικρατεί  καινοτομία  σε  ιδέες  και πρακτικές  λειτουργίας  της επιχείρησης και υποστηρίζονται  σύγχρονες  διοικητικές  δομές και  σχήματα  ιεραρχίας.

·             Προσφέρεται υποδομή για τη δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Με δύο λόγια: η επιχείρηση αυξάνει την επιχειρησιακή της αξία και αποκτά ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οδηγίες προς ναυτιλλόμενους στον κόσμο του ERP

Τα πράγματα δεν είναι πάντα ρόδινα όταν πρόκειται για μία νέα εγκατάσταση ERP ή ακόμα και για αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος. Ο αριθμός των εγκατεστημένων ERP που τελικά δεν πραγματοποιούν αυτά που υποσχέθηκαν στην αρχή ανέρχεται στο 40% περίπου των συνολικών εγκαταστάσεων. 

Γιατί υπάρχουν προβλήματα; Η υλοποίηση ενός ERP πρέπει να ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία. Η αναγνώριση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν, η προετοιμασία για την πραγματοποίησή τους αλλά και η πιστή τήρηση ενός προκαθορισμένου πλάνου υλοποίησης είναι κρίσιμα συστατικά που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό δε σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι πανομοιότυπη, αφού το κάθε από τα βήματα εφαρμόζεται με τρόπο που να ταιριάζει στην περίπτωση, σημαίνει όμως ότι τα βήματα θα ακολουθηθούν για να υπάρξει στο τέλος το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το σημείο της επιτυχίας ή μη του όλου εγχειρήματος: η γνώση και η εμπειρία στην διεκπεραίωση αυτών των βημάτων.  Προτού συνεχίσουμε ας δούμε ποια είναι αυτά τα βήματα:

1.           Οργάνωση Έργου (Project Planning)

2.           Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Analysis)

3.           Παραμετροποίηση (Customization)

4.           Εγκατάσταση Λογισμικού (Software Installation)

5.           Μεταφορά Δεδομένων (Data Migration)

6.           Έλεγχος Δεδομένων (Data Cleaning-Verification)

7.           Εκπαίδευση Χρηστών (Users’ Training)

8.           Παράλληλη Λειτουργία (Parallel Operation)

9.           Αποδοχή (Acceptance)

10.      Έναρξη λειτουργίας (System Use)

Ο φορέας λοιπόν, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση, θα πρέπει ακόμη να έχει την ικανότητα να υλοποιήσει την παραμετροποίηση σύμφωνα με τα μοντέλα λειτουργίας του πελάτη ώστε το ERP να είναι στα μέτρα το πελάτη και όχι ο πελάτης στα μέτρα του ERP. Αυτό δυστυχώς δεν εξασφαλίζεται με την αγορά μιας αξιόπιστης εφαρμογής ERP, αλλά από την προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει στο ERP ο φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση. 

Η υλοποίηση πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τη συγκεκριμένη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου που έχει επιλεχθεί και φυσικά πάντα με τη συμμετοχή του πελάτη. Φορέας υλοποίησης και πελάτης δεν πρέπει να βρίσκονται στις διαφορετικές όχθες του ποταμού γιατί τότε το έργο κινδυνεύει με αποτυχία. Μπορεί η ανάπτυξη ενός ERP να είναι μια διαδικασία που έχει κάποια κοινά στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις, όμως δεν παύει να είναι μια διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος φτιαγμένου στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Η εκπαίδευση των χρηστών αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας ενός έργου ERP. Η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται στη «γλώσσα και με τον τρόπο» του χρήστη και όχι σε εκείνη του συμβούλου. Ο σύμβουλος πρέπει να κερδίσει, πριν απ’ όλα, την εμπιστοσύνη του χρήστη και να ενεργοποιήσει τις ικανότητες  του προς  όφελος όλης διαδικασίας.

Το νέο ERP θα ενοποιήσει τις διαδικασίες που διαθέτει η επιχείρηση. Αυτό πρέπει να γίνεται με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές λειτουργίες και με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι να εκτελούν αυτές τις διαδικασίες. Η εφαρμογή του ERP θα είναι το αποτέλεσμα της σύγκλισης μεταξύ του τρόπου που η επιχείρηση θέλει να λειτουργήσει και του τρόπου που το σύστημα της επιτρέπει να λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος μιας και είναι αυτός ο οποίος θα μεταμορφώσει το λογισμικό ERP σε εργαλείο που θα βελτιώνει την παραγωγικότητα, θα προσδίδει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα ικανοποιεί τον πελάτη.  

Bottom Logo

Καθημερινά εργαζόμαστε συλλογικά για την εξυπηρέτηση σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τ: 210 9536067 - Μ: 697 5022235
Ε: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ασύρματη Παραγγελιοληψία, Αυτόματη Παραγγελία, Λογισμικό Παραγγελιοληψίας, Λογισμικό για εστιατόριο, asyrmath paraggeliolipsia, εξοπλισμος για καφετερια, εξοπλισμος εστιατοριου, αυτοματη παραγγελια για καφετερια, συτημα erp, συστημα διαχείρισης ξενοδοχειου, συστηματα αυτοματης παραγγελιοληψιας, advantages and disadvantages of erp ppt, ορεξις, orexys, twinsoft, twinsoft athens, kallithea, ασυρματη παραγγελιοληψια τιμες, αυτόματη παραγγελιοληψία, εξοπλισμός εστιατορίου μεταχειρισμένα, παραγγελιοληψία android, παραγγελιοληψία android free, παραγγελιοληψία ιphone, παραγγελιοληψία ipod, παραγγελιοληψία τιμες, παραγγελιοληψία μεταχειρισμενα, παραγγελιοληψία delivery, παραγγελιοληψια delivery, πλάνο κρατησεων ξενοδοχειου δωρεαν, πρόγραμμα, προγραμμα παραγγελιων free, προγραμμα παραγγελιων εστιατοριου, συστημα παραγγελιοληψιας, συστημα κρατησεων amadeus, συστημα παραγγελιοληψιας, συστημα παραγγελιοληψιας delivery, συστημα παραγγελιοληψιας μεταχειρισμενο, συστημα ποσειδων, συστημα κρατησεων ξενοδοχειων, συστήματα παραγγελιοληψίας, σύστημα παραγγελιοληψίας, συστηματα παραγγελιοληψιας,

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Μην ανησυχείτε και εμείς μισούμε το spam ! Επίσης προστατεύουμε το email σας ; )